Protestantse Gemeente te Bussum

Geschiedenis

In 1991 tekenden de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Bussum de intentieverklaring om naar eenheid te streven. In 1995 besloot men niet langer te wachten op alle officiële landelijke regelingen en begon men samen te kerken. Tot een federatie kwam het in 2000. Bij die gelegenheid kwam het boekje ‘Kerkenpad te Bussum, een forensendorp onderweg’ van Evert Mathies uit. De officiële totstandkoming van één Protestantse Gemeente van Bussum vond plaats in 2008. Hoewel landelijk de Evangelisch Lutherse Kerk deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, besloot de Lutherse Kerk van Bussum zelfstandig te blijven.

Samenstelling

De Protestantse Gemeente van Bussum kent ruim vijfentwintighonderd geregistreerde leden.

De Protestantse Gemeente van Bussum is verdeeld over vier wijkgemeenten:

 • wijkgemeente Oost (Verlosserkerk)
 • wijkgemeente Centrum (Wilhelminakerk)
 • wijkgemeente West (Spieghelkerk)
 • wijkgemeente Sion (oorspronkelijk vanuit de Gereformeerde Bonds‑traditie; Sion maakt evenals wijkgemeente West gebruik van de Spieghelkerk).

Missie

De Protestantse Gemeente te Bussum…

 • laat zich leiden, inspireren en in beweging zetten door het Woord van de levende God;
 • weet zich van daar uit in woord en daad betrokken op de samenleving, nabij en ver weg;
 • wil met het oog daarop een gastvrije gemeente zijn waar een ieder, jong of oud, zich gekend mag weten;
 • krijgt allereerst gestalte in het werk van de wijkgemeenten, die in betrokkenheid op elkaar uit zijn op samenwerking.

Uitdagingen

De kerkelijke teruggang in Nederland raakt ook de Protestantse Gemeente van Bussum. Desondanks vormen de wijkgemeenten levendige gemeenschappen. Hoewel zij hun eigen identiteit hebben en veel eigen activiteiten, streven zij naar samenwerking waar dat mogelijk is. Gemeenschappelijk wordt er gewerkt aan diaconale en missionaire activiteiten. Ook wordt er gewerkt aan het financieel en bestuurlijk gezond maken en houden van de gemeente.

In de komende jaren ligt de nadruk op:

 • het verdiepen van het geloofsleven en het onderling geloofsgesprek
 • het prominent aanwezig zijn in dorp en samenleving
 • het vasthouden van jongeren in de gemeente zonder de zorg voor ouderen te veronachtzamen
 • het durven zoeken naar nieuwe wegen in het kerkenwerk, in verbondenheid met de traditie
 • meer samenwerken van de wijkgemeenten met het oog op de gemeenschappelijke opdracht van de gemeente in de wereld

Bestuur

Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Bussum wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad. Hierin zitten afgevaardigden van alle wijkgemeenten, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Voorzitter: dhr. J. van der Ploeg
Scriba: dhr. P.H. David

Kerkelijk Bureau

Er is een deskundig kerkelijk bureau voor ledenadministratie en boekhouding.
Voor gegevens over het kerkelijk bureau, zie onder ‘Contact’.

Oecumene

De oecumene in Bussum floreert. Enkele activiteiten:

 • Diverse gezamenlijke vieringen, georganiseerd door de werkgroep Oecumenische Vieringen
 • De tweejaarlijkse Minikerkendag
 • De Open Kerk, elke donderdag om 12.30 u., in de Koepelkerk
 • Jaarlijks gaan voorgangers voor in ‘andermans parochie’
 • De CCIV, een soort kerkelijke volksuniversiteit, waar jaarlijks zo’n 15 cursussen gegeven worden
 • Kerk en Samenleving, een samenwerkingsverband van de diaconieën; dit ten behoeve van bijvoorbeeld de voedselbank en hulp aan mensen voor wie de sociale dienst niets meer kan doen

Gemeenschappelijke activiteiten

De vier wijkgemeentes werken op diverse gebieden samen, o.a.:

 • Diakonaat en zending
 • Beheer en financiën
 • Het gemeenschappelijke kerkblad Onderweg
 • Cantatediensten
 • Kampweekend voor de kinderen
 • Ouderensoos
 • Actie Oud Papier