Activiteiten Sion

Kerkblad
Het kerkblad Ontmoeting verschijnt ca. 6x per jaar met informatie over en voor de gemeente en meningsvormende artikelen.

Crèche
Voor kleine kinderen is er tijdens de ochtenddienst een crèche.

Cursus Bijbellezen
Er zijn gemeenteleden die behoefte hebben om onder leiding de Bijbel te lezen. Dit kan hen helpen het geloof een nieuwe impuls te geven en de relatie met God te verdiepen. De cursus staat onder leiding de bijstand in het pastoraat ds. Leendert van de Sluijs. Dit seizoen is het onderwerp David a.d.h.v. het boekje ‘David beter begrijpen’, van Niels de Jong. De resterende data zijn: 17 december 2018, en in 2019: 7 januari, 28 januari, 18 februari, 11 maart, 1 april, 29 april, 20 mei en 3 juni.

Hulpverlening Oost-Europa
Al jarenlang zijn gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bussum, waaronder leden van Sion, actief op het gebied van hulpverlening in Oost-Europese landen, zoals Roemenië, Hongarije en de Oekraïne.

Zendingscommissie Sion
Het doel van deze commissie is het coördineren van activiteiten op het gebied van zending. Dit betreft o.a. de ondersteuning van zendingswerkers via het Deelgenoten-programma van de GZB.

Ouderenwerk
Sion heeft relatief veel ouderen, zodat hiervoor de nodige aandacht nodig is. De Vrouwencontactgroep bestaat uit zusters uit de gemeente die regelmatig ouderen bezoeken. Eenmaal per jaar organiseert de Vrouwencontactgroep een uitje voor ouderen (en andere gemeenteleden).

Overige activiteiten
Regelmatig is er een broodmaaltijd na de middagdienst. Verder is er een paar keer per jaar een doordeweekse gemeenteavond. Eenmaal per jaar wordt er een gemeentedag gehouden.