Activiteiten Spieghelkerk

Gespreksgroepen

De Spieghelkerk stimuleert het ontstaan en voortbestaan van gespreksvormen ‘op maat’. Op dit moment zijn onder meer de volgende gespreksvormen actief:

Bijbelkring

Deze gespreksgroep functioneert reeds geruime tijd en is samengesteld uit een aantal oudere gemeenteleden. De naam ‘Bijbelkring’ is enigszins gedateerd. Onderwerp van gesprek zijn momenteel thema’s ontleend aan een boek.

MiBa-overleg

Een gespreksgroep voor gemeenteleden in de middelbare leeftijd (45 – 60 jaar).

Gespreksgroep

Deze gespreksgroep ‘zonder naam’ is ontstaan vanuit de voorbereiding van de belijdenis van een aantal jongere gemeenteleden, aangevuld met een aantal geïnteresseerde ‘oudere jongeren’ (25 – 45 jaar).

Gouden Kalf Overleg

Deze groep is samengesteld uit gemeenteleden en geïnteresseerden uit het financieel/-economische zakenleven, het vrij ondernemerschap en de zakelijke dienstverlening. Gesproken wordt over de rol van geloof, een christelijke levenshouding en meer in het algemeen ´zingeving´ in de zakelijke wereld.

7426802-het-gouden-kalf-zoals-beschreven-in-het-boek-van-exodus

Koffie, Bijbelteksten & Spiritualiteit

Een gespreksgroep opgezet met enkele geïnteresseerden die meer willen weten van de historische achtergronden van Bijbelteksten en de mogelijke betekenissen voor nu.

Spieghelcafé

Voor ieder die houdt van ‘koffie & klets’ is er elke woensdagochtend van 10.00-11.30 u. deze inloop. Het Spieghelcafé heeft zijn plaats in het Spieghelhuis.

Interieur Spieghelhuis

Filmhuis

Vier keer per jaar wordt er een film gerelateerd aan een spiritueel thema getoond. Nadien is er gelegenheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Spieghelavonden

De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk organiseert in de Spieghelkerk ca. zes keer per jaar de inmiddels befaamde Spieghelavonden. Hierop staan Literatuur @ Muziek centraal. Bekende schrijvers doen hun verhaal en er is muziek van hoog niveau.

Zie voor het volledige programma www.spieghelkerk.nl