Activiteiten in de Wilhelminakerk

M.i.v. 1 januari 2018 zijn de wijkgemeente Centrum en Oost samengegaan. Zondagse diensten zijn in de Verlosserkerk.
Werkgroepen en activiteiten van beide wijken zijn samengevoegd.

Jeugdwerk
Deze Bussumbrede activiteiten zijn te vinden onder het kopje Jeugdwerk.

Songs & Silence
Woensdag 3 oktober a.s. begint het nieuwe seizoen van Songs & Silence. Iedere eerste woensdag van de maand is er weer een Taizé viering, onder het motto: een uur om op adem te komen en je te laten insprireren. Misschien mogen we wel zeggen: om op levensadem te komen.
Ook dit jaar starten we in de Wilhelminakerk, om 20:00 uur. Oktober is van oudsher de oogstmaand, en daarom staan we stil bij – en zingen over – de schepping, en de luister van de Eeuwige die we in de vruchten van de schepping en in elkaar mogen herkennen.

 Zoals gebruikelijk kunt u vanaf 19.00 de liederen al vast proeven en oefenen onder leiding van Karin Kuijper-Bouwmeester. En na afloop is er voor wie dat wil koffie, thee en ontmoeting met elkaar.
Hartelijk welkom, en neem gerust vrienden of bekenden mee!

 André Bauke Kuijper
abkuijp@xs4all.nl

Ouderensoos Wilhelminakerk
Elke woensdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 u een ouderensoos voor de ouderen van de gehele Protestantse Gemeente. De organisatie is in handen van Lenie Albers, Fred Brink, Netty Douma en Aafke Mulder. Men kan er sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, kaarten en biljarten en natuurlijk ook gewoon koffie of thee drinken. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contact: Aafke Mulder, tel: 035 6934842, e-mail: aafkemulder@casema.nl

Koffieochtend op donderdag
Op donderdagochtend, tijdens de Bussumse markt is er de mogelijkheid om koffie te drinken in de koffiezaal achter de kerkzaal. Er is vaak een vaste kern van gemeenteleden, niet alleen uit de centrumwijk maar ook uit de andere wijkgemeenten die elkaar daar ontmoeten. Echter, iedereen is welkom en sommigen maken daar gebruik van. In ieder geval is het een gezellig samenzijn.

Woestijngroep
De Woestijngroep is een gespreksgroep, die reeds 20 jaar bestaat. De groep functioneerde aanvankelijk onder de vleugels van de Elthetokapel, maar in de loop van de tijd ging zij verder op eigen kracht. Alhoewel de band met de kerk steeds losser werd, versterkte de onderlinge verband steeds meer. In de jaren van ons bestaan is veel met elkaar gedeeld, gevierd en getreurd.
Maandelijks ontmoeten we elkaar op zondagmorgen om 8.00 uur aan de ontbijttafel. Er is dan royaal tijd om het brood (plus) en zaken die ons bezig houden te delen. Vervolgens wordt een van te voren gekozen en door iedereen voorbereid onderwerp besproken. Dat kan zijn: een film, een TV programma, eigen religieuze ervaringen, een boek. In het verre verleden hebben we ook diensten voorbereid, o.a. over Job.

De woestijngroep is een gesloten groep van maximaal 12 personen. Een grote ontbijttafel vol. Daar is bewust voor gekozen en dat komt het functioneren van de groep ten goede. Onze ervaringen zijn heel positief. Je moet er wat voor doen, maar je krijgt er veel voor terug. Benieuwd naar zo’n ervaring? Sla de handen ineen, begin zelf zo’n groep en betrek ook vrienden of buren erbij.
Bea Pelgrum: bpelgrum@gmail.com

Buitenlui
Ook de gespreksgroep Buitenlui bestaat al heel lang en dankt zijn naam aan het feit dat de bijeenkomsten in een ver verleden ook wel buiten Bussum plaats vonden. De gespreksgroep komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar, meestal op dinsdagmiddag en bespreekt dan één of enkele hoofdstukken uit een boek. Zo is het afgelopen seizoen de “Doornse Catechismus” besproken.
Binnen de groep leven zeer uiteenlopende geloofsopvattingen en dat zorgt voor een levendige discussie.