Activiteiten in de Wilhelminakerk

M.i.v. 1 januari 2018 zijn de wijkgemeente Centrum en Oost samengegaan. Zondagse diensten zijn in de Verlosserkerk.
Werkgroepen en activiteiten van beide wijken zijn samengevoegd.

Songs & Silence
Woensdag 3 oktober a.s. begint het nieuwe seizoen van Songs & Silence. Iedere eerste woensdag van de maand is er weer een Taizé viering, onder het motto: een uur om op adem te komen en je te laten inspireren. Misschien mogen we wel zeggen: om op levensadem te komen.
Ook dit jaar starten we in de Wilhelminakerk, om 20:00 uur. Oktober is van oudsher de oogstmaand, en daarom staan we stil bij – en zingen over – de schepping, en de luister van de Eeuwige die we in de vruchten van de schepping en in elkaar mogen herkennen.

 Zoals gebruikelijk kunt u vanaf 19.00 de liederen al vast proeven en oefenen onder leiding van Karin Kuijper-Bouwmeester. En na afloop is er voor wie dat wil koffie, thee en ontmoeting met elkaar.
Hartelijk welkom, en neem gerust vrienden of bekenden mee!

 André Bauke Kuijper
abkuijp@xs4all.nl

Ouderensoos Wilhelminakerk
Elke woensdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 u een ouderensoos voor de ouderen van de gehele Protestantse Gemeente. De organisatie is in handen van Lenie Albers, Netty Douma en Aafke Mulder. Men kan er sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, kaarten en biljarten en natuurlijk ook gewoon koffie of thee drinken. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contact: Aafke Mulder, tel: 035 6934842, e-mail: aafkemulder@casema.nl

Koffieochtend op donderdag
Op donderdagochtend, tijdens de Bussumse markt is er de mogelijkheid om koffie te drinken in de koffiezaal achter de kerkzaal. Er is vaak een vaste kern van gemeenteleden, niet alleen uit de centrumwijk maar ook uit de andere wijkgemeenten die elkaar daar ontmoeten. Echter, iedereen is welkom en sommigen maken daar gebruik van. In ieder geval is het een gezellig samenzijn.