Activiteiten in de Wilhelminakerk

Ouderensoos Wilhelminakerk
Elke woensdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 u een ouderensoos voor de ouderen van de gehele Protestantse Gemeente. De organisatie is in handen van Lenie Albers, Netty Douma en Aafke Mulder. Men kan er sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, kaarten en biljarten en natuurlijk ook gewoon koffie of thee drinken. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contact: Aafke Mulder, tel: 035 6934842, e-mail: aafkemulder@casema.nl

Koffieochtend op donderdag
Op donderdagochtend, tijdens de Bussumse markt is er de mogelijkheid om koffie te drinken in de koffiezaal achter de kerkzaal. Er is vaak een vaste kern van gemeenteleden, niet alleen uit de Centrum wijk maar ook uit de andere wijkgemeenten die elkaar daar ontmoeten.
Echter, iedereen is welkom en sommigen maken daar gebruik van. In ieder geval is het een gezellig samenzijn.

Stiltecentrum
Op iedere zaterdagmorgen is het stiltecentrum van 10.00 – 12.00 uur open. Bent u vastgelopen, verdrietig of wanhopig? De mensen van het stiltecentrum willen graag met u praten. Oplossingen zijn niet altijd bij de hand. Maar het kan het begin zijn van een andere weg. Het stiltecentrum kunt u ook gewoon bezoeken zonder dat er een gesprek plaats vindt. U loopt naar binnen en u gaat weer weg wanneer het u uit komt. U kunt een kaarsje aansteken of zomaar de stilte over u heen laten komen. U moet niets! Meer informatie via Jan Stuivenberg of de mensen van het stiltecentrum en we zoeken zo spoedig mogelijk contact met u.

Songs & Silence
Op elke eerste woensdag van de maand worden onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad vieringen onder de naam Songs & Silence gehouden, ook wel Taizé-diensten genoemd.
In de viering is er naast de liederen en Bijbelteksten ook ruimte voor een lange stilte.
Rust creëren in de ziel veronderstelt een vorm van eenvoud: “Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.” Stilte maken, dat is aan God overlaten wat buiten je bereik en vermogen ligt. Een moment om zorgen aan de kant te schuiven.
De vieringen beginnen om 20 uur en duren een uur. Daarna kan men napraten bij een kop thee, of koffie. De locatie is de Wilhelminakerk met soms als uitwijk de Koepelkerk.

Contactpersoon is Catrinus Mak, E-mail: klophart@telfort.nl GSM: 06-20837393

André Bauke Kuijper: abkuijp@xs4all.nl