Agenda

De standaard aanvangstijden zijn:
  • Centrum-Oost Verlosserkerk: Aanvang 10.00 uur, Kinderkerk, 0-12 jr.
  • West Spieghelkerk: Aanvang 10.30 uur, Kindernevendienst, 4-13 jr, crèche
  • Sion Spieghelkerk: Aanvang 08.55 uur, crèche
  • Sion Spieghelkerk: Aanvang 17.00 uur

Actuele informatie over de kerkdiensten vindt u onder ‘KERKDIENSTEN’ in de linker kolom:
Wijziging van bv. de voorganger/ster, de aanvangstijd of andere belangrijke informatie. Deze kunt u herkennen omdat het wordt onderstreept.
(Bron: Kerkelijk Bureau)

14 november 20.30 uur, Bijeenkomst Dertigers Connect

Donderdag 14 november is in het Spieghelhuis weer het Dertigers-café. Het thema is: “WAT DOE JE ALS DE KAAS PLOTSELING OP IS?!” het gaat over veranderingen, zakelijk en privé. Wij hopen op een gezellige ontmoeting met een glaasje en een kaasje. Onze eigen ds. Leendert van der Sluijs zal optreden als Stand-up Theoloog.

24 november, Cantatedienst. 16.30uur Wilhelminakerk

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in de maandelijkse cantatedienst als hoofdbestanddeel het Gloria van Antonio Vivaldi centraal. Dit schitterende en feestelijk werk past al geen ander bij deze zondag van het kerkelijk jaar, die in de Protestantse traditie ook wel gedachteniszondag wordt genoemd, vergelijkbaar maar Allerzielen in de Rooms Katholieke traditie, maar wat ook Voleindingszondag en Christus Koning is. Het Gloria getoonzet door Vivaldi is een feest voor het oor maar geeft ook met name door de muziek de intense lading van de tekst van de muziek weer. Direct al na het begin klinkt het “Et in terra pax” (vrede op aarde) waar momenteel op aarde niet echt sprake van is, bijna als een smeekbede. Op weg naar Advent 2019 mogen we misschien hopen dat het iets meer vrede wordt. De muziek wordt verzorgd door: Het Vocaal ensemble Voices, het Wilhelminaconsort (leden RFO) o.l.v. Piet Philipse met Wybe Kooijmans orgel. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte voor de instandhouding van deze diensten.