Contact Verlosserkerk

Wijk Oost/Centrum / Verlosserkerk
H.A. Lorentzweg 59
Tel.035-6917309 (KERK)

Wijkkerkenraad:
Claudia de Raadt, Wil Hoeve, Wilma Parhan, ds. Heleen van Beelen,
Predikanten Ds. Heleen van Beelen, Ds. Nico den Bok, Ds. Wielie Elhorst

Ouderlingen:
Hieke van Eijk, Wilma Parhan, Jan van der Ploeg, Pieter van der Wulp, Ineke Pufleijk, Wil Vooijs, Wil Hoeve, Jan Lokhorst en Jantie Lenderink (Naarderheem en Anthoniushof)

Diakenen:
Olivia Bruins, Hannie de Berg, Cees van Nes, Wybren van der Meer

Pastorale medewerkers:
Hans Bruins, Aad van Veelen, Wieke Visser en Wil de Vos

Organisten:
Peter Jan de Fijter,  Gert-Jan Mostert, Henk van Dijk,  Tom de Kivet