Contactgegevens

Een overzicht van de E-mail adressen.

Bussum Onderweg: onderweg@pknbussum.nl
Diaconie: diaconiebussum@gmail.com
Jeugdwerk: femmyvergeer@kpnmail.nl
Kerkelijk bureau: kb@pg-bussum.nl
Pionier Living Stones:  willemeniet@gmail.com
Predikant Wijkgemeente West (part-time): predikant@spieghelkerk.nl
Bijstand in het pastoraat en missionair werker Geloofsgemeenschap Sion (part-time): vacant
Predikanten Wijkgemeente Oost-Centrum (part-time):
dominee.wilhelminakerk@pknbussum.nl
nicodenbok@telfort.nl
Scriba Algemene Kerkenraad: scriba-ak@pknbussum.nl
Scriba Wijkgemeente Oost-Centrum: scribaoostcentrum@gmail.com
Scriba Geloofsgemeenschap Sion: secretaris.sion@gmail.com
Scriba Wijkgemeente West: scriba@spieghelkerk.nl
Scriba CvK: kb@pg-bussum.nl
Webmaster pknbussum.nl: info@pknbussum.nl


Predikanten PG Bussum

Mocht u een E-mail-adres missen, of er is een wijziging, laat dit dan AUB weten via een E-mail aan: info@pknbussum.nl


Adressen en telefoonnummers Kerkgebouwen
Wijk Oost-Centrum, Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 Tel.035-6917309
Wijk Sion, Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 Tel.035-6912406
Wijk West, Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 Tel.035-6912406
Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Tel.035-6917525


Diaconie

Dhr. J. Post
j.post108@upcmail.nl


KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk Bureau in de Verlosserkerk
H.A. Lorentzweg 59, 1402 CC Bussum
Telefoon 035-6918852
E-mail: kb@pg-bussum.nl
Maandag t/m Donderdag 10.00 – 12.30 uur
Buiten deze uren kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken of een E-mail sturen.