Diaconie

In de wijkgemeente houden de wijkdiakenen zich bezig met de activiteiten, die aan de eredienst verbonden zijn, zoals het collecteren, het Avondmaal en het organiseren van wijkactiviteiten zoals de kerstattenties en de bloemen voor de ouderen. Daarnaast geeft elke wijkgemeente financiële steun aan een eigen wijkproject.
West         : Kinderfonds Almere
Centrum  : Mauritzhof, Bussum
Oost          : Hospice Kajan, Hilversum
Sion          : Diaconaal Centrum “De Herberg”, Oosterbeek

Eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Al vele jaren is dat het geval. Samen delen is ook het motto van de jaarlijkse diaconale folder. Een zorgzame kerk zijn. Zorgen voor mensen, die extra aandacht nodig hebben. Dichtbij en ver weg. Het diaconaat helpt waar geen helper is, zowel bij financiële nood, als bij geestelijke nood en er te zijn in en voor de samenleving.

De individuele hulpverlening is één van de hoofddoelen van de diaconie. Met de wijzigingen in de zorgsector zal dit waarschijnlijk alleen nog maar toenemen.

Binnen onze regio geeft de diaconie steun aan de voedselbank. Twee keer per jaar bestemmen we de collecte voor dit doel en houden een producteninzameling. Zijn actief betrokken bij het SchuldHulpMaatjesproject. Verschillende gemeenteleden zijn maatje geworden en helpen mensen, die in de schulden zitten om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen.
Weer een andere activiteit is de Kerkwebradio. Heel geschikt voor mensen, die aan huis gebonden zijn en nu via een rechtstreekse verbinding de dienst in “hun” kerk live mee kunnen beleven.
De diaconie kan ook als reisbureau optreden voor u. Als u graag op vakantie wil (en wie wil dat nu niet), maar geen idee hebt waar naar toe en hoe het allemaal geregeld moet worden, kan aankloppen bij de diaconie. Ook als u de financiële middelen niet hebt om er eens een weekje lekker uit te zijn, kunt u een beroep doen op de diaconie. Wij hebben contacten met diverse vakantie objecten. Ook als u totale zorg nodig hebt. Want een ieder wil op zijn tijd er wel eens een weekje tussenuit. Ook als u de dagelijkse zorg van uw partner (mantelzorg) eens een weekje over zou willen dragen aan gediplomeerde hulpverleners. Er even tussenuit, uit de dagelijkse sleur. Financiële middelen heeft de diaconie hiervoor gereserveerd.
Kijken we verder dan ons eigen land, dan komen we nu uit in Hongarije. De diaconie heeft het dorp Tiszaszentimre “geadopteerd”. Er is daar veel armoede en de infrastructuur is daar nog ver achter gebleven. Door verschillende activiteiten financieel te ondersteunen bouwen we een vertrouwensrelatie op met de predikant en de gemeente in Tiszaszentimre.

Het motto van ‘Elkaar steunen door samen te delen’ proberen wij als diaconie handen en voeten te geven. We vormen samen één diaconie binnen één Protestantse Gemeente. De diaconale drempel is niet hoog, ook al denken sommige daar anders over.

Contactpersoon diaconie: Jaap Post (secretaris).
Tel. 035-6930810. E-mail: diaconiebussum@gmail.com


diaconie_logo