Diaconie

Diakenen 2018

Het College van Diakenen: v.l.n.r. staand: Henk Haafkens, Marja Hompes, Ria David, Jaap Post, Olivia Bruins, Wybren van der Meer. Zittend: Henk Nagel, Ronald van den Berg, Cees van Nes, Hannie de Berg.
Afwezig bij het maken van de foto: diaken Ineke Pufflijk.

Het werk van de diaconie
• De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties.
• De diaconie geeft gehoor aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft.
• De diaconie is alert, betrokken en daadkrachtig.
• Het diaconaat draagt zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties.
• Het werk van diakenen is niet altijd zichtbaar voor iedereen.
Het werk is georganiseerd op verschillende niveaus.

Wijk

In de wijkgemeente houden de wijkdiakenen zich bezig met de activiteiten, die aan de eredienst verbonden zijn zoals:

  • * Het collecteren
  • * Viering Heilig Avondmaal
  • * Organiseren wijkactiviteiten:

–  Kerstattenties
–  Kerstmaaltijden ouderen
–  Bloemendienst

Daarnaast geeft elke wijkgemeente aandacht en financiële steun aan een eigen wijkproject.

West Kinderfonds Almere
Oost-Centrum Stichting Inloophuis “Wording” in Hilversum
Geloofsgemeenschap Sion Diaconaal Centrum “De Herberg” in Oosterbeek

Plaatselijk – Bussumbreed

Voedselbank:
Binnen onze regio geeft de diaconie steun aan de Voedselbank. Twee keer per jaar bestemmen we de collecte voor dit doel. Soms gaat dit gepaard met een productinzameling.

SchuldHulpMaatje:
De diaconie is actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje Hilversum en omstreken. Verschillende gemeenteleden zijn maatje geworden en helpen mensen, die met schulden te kampen hebben om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Eveneens hebben gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bussum zitting in het bestuur van de Stichting.

Kerkwebradio:
Gemeenteleden, die aan huis gebonden zijn, kunnen via de Kerkwebradio de dienst in hun eigen wijkkerk live mee beleven.

Diaconale vakantieweken:
De diaconie kan als “reisbureau” optreden voor gemeenteleden, die graag eens een weekje op vakantie zouden willen, maar niet in staat zijn om dit te regelen. Ook als de financiële middelen het niet toelaten om van een weekje vakantie te genieten, kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Ook als totale zorg nodig is tijdens de vakantie, heeft de diaconie contacten met diverse organisaties van vakantie bestemmingen.

Wereld

Bussumbreed project Moldavië
Naast de wijkprojecten heeft de diaconie ook een Bussumbreed project geadopteerd. Sinds september 2018 wordt via Stichting ‘Mensenkinderen’ een kinderdagcentrum in Moldavië in de plaats Cobilea ondersteund. Het aangekochte pand in Cobilea wordt met steun van de diaconie gerenoveerd en er wordt een stuk aan het huis aangebouwd.

Deze zomer is in Cobilea een begin gemaakt met georganiseerde activiteiten voor kinderen. Veel kinderen hebben meegedaan aan deze activiteiten. Maar het wordt winter en dan is buiten eten en buitenactiviteiten organiseren niet meer mogelijk. De bedoeling is om na de renovatie (en dat is vóórdat de echte winter invalt) dagelijks 20 kinderen hulp en begeleiding te geven met huiswerk, een warme maaltijd geven en
liefde en aandacht te geven. Thuis krijgen ze dat niet. Veel kinderen in Moldavië blijven achter bij opa en oma, omdat hun ouders het land hebben verlaten om werk in het buitenland te vinden. Het is een dagelijkse uitdaging voor de grootouders en nog aanwezige ouders hoe ze hun kinderen en/of kleinkinderen kunnen voeden en hoe de noodzakelijkste dingen gekocht kunnen worden. Moldavië staat bekend als één van de armste landen van Europa.

Verre Naaste
Vanaf 1 januari 2019 zal de werkgroep Verre Naaste geïntegreerd worden in de diaconie. Verre Naaste verleent gedurende drie jaar financiële steun aan projecten in het buitenland. Op dit moment verleent Verre Naaste steun voor de bouw van een dorpshuis in Gampaha (Sri Lanka), de aanschaf van waterfilters en de bouw van toiletten. Aan het eind van dit jaar zal dit project worden afgesloten. Verre Naaste in de nieuwe vorm zal door de diaconie behartigt worden. Gekozen is voor een project in het Midden-Oosten, waarbij wij gesteund worden met de kennis van de wijkpredikant van Oost-Centrum ds. Nico den Bok.

Kerstpakketten actie 2019
Een jaarlijks terugkerende activiteit binnen de diaconie, is het samenstellen en inpakken van kerstpakketten.
Dit keer waren we als diaconie te gast in het Spieghelhuis achter de Spieghelkerk. Op maandag 9 december werden door Albert Heijn de producten bezorgd en konden we deze uitsorteren in volgorde van inpakken in de dozen.
Dinsdag 10 december werden er door een aantal diakenen de pakketten ingepakt en klaar gemaakt voor het uitdelen bij de ons bekende adressen.
In totaal zijn er 41 dozen ingepakt. Variërend van klein naar groot en extra groot. Afhankelijk van de gezinssamenstelling.
Het is elk jaar weer spannend of alle producten voldoende aanwezig zijn bij Albert Heijn en ook op tijd geleverd wordt, zodat alles ruim voor de Kerstdagen bezorgd kan worden op de ons bekende adressen.
Het is altijd weer dankbaar werk als je de blije gezichten ziet als het pakket bezorgd wordt.
Bijgaande foto’s spreken voor zich.

Tot slot
Het motto van onze jaarlijkse inzamelingsactie in de Gemeente ‘Elkaar steunen door samen te delen’ proberen wij als diaconie handen en voeten te geven. We vormen samen één diaconie binnen de Protestantse Gemeente van Bussum.

Contactpersoon diaconie: Jaap Post (secretaris).
Tel. 035-6930810. E-mail: diaconiebussum@gmail.com


diaconie_logo