Introductie Wilhelminakerk

Wilhelminakerk

Wilhelminakerk
Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd als een Gereformeerde “kathedraal” door architect Tjeerd Kuipers die meer dan veertig kerken in Nederland en Indonesië heeft ontworpen. Met de bouw werd in 1925 begonnen. Het gebouw was oorspronkelijk bestemd voor ca. duizend kerkgangers, maar inmiddels is dat teruggebracht tot maximaal zeshonderdvijftig personen. De kerkbanken zijn vervangen door stoelen en een gedeelte van het balkon is nu ingenomen door het prachtige, 34 stemmen tellende Flentrop orgel uit de inmiddels tot appartementen verbouwde Hervormde Vredekerk.

In 2004 vond een geslaagde herinrichting van de kerkzaal plaats waarbij rekening werd gehouden met de verschillende functies van de zaal. Met de wegklapbare glazen wand onder het orgelbalkon kan de ruimte gebruikt worden als intieme kerkzaal tijdens de zondagochtend-diensten, maar ook voor groot-schalige diensten zoals de cantatediensten, de gezamenlijke kerstnachtdienst van de Protestantse Gemeente Bussum en de volkskerstzang van de Raad van Kerken in Bussum, en voor niet-kerkelijke activiteiten zoals de 4-mei-herdenking, lezingen en concerten. De afgescheiden ruimte onder het balkon wordt gebruikt als ontvangstruimte en voor nagesprekken na de kerkdienst. In de glazen wand zijn afbeeldingen geëtst van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in gebruik waren voor zij in 1995 “samen op weg” gingen.

De kerk beschikt over een aantal zalen die door de week ook voor niet-kerkelijke activiteiten gebruikt worden.


In de wijkgemeente Oost-Centrum zijn twee parttime predikanten  werkzaam.

ds. Wielie Elhorst

[contact: dominee.wilhelminakerk@pknbussum.nl , 06-22857676]

ds. Nico den Bok

[contact: nicodenbok@telfort.nl, 06-14405847]