Introductie Jeugdwerk

Hier vindt u algemene informatie over het jeugdwerk binnen PG-Bussum.

In de PG Bussum gebeurt van alles in het jeugdwerk. Er zijn activiteiten die per wijk worden georganiseerd, maar er zijn ook bovenwijkse activiteiten. Je kan voor alle leeftijden activiteiten vinden; voor de kinderen, tieners, jongvolwassenen en gezinnen. Hieronder staat een korte introductie over wat de activiteiten inhouden.

Naast de activiteiten bestaat er een jeugdraad. Dit is een bovenwijkse raad waar vanuit het jeugdwerk wordt gecoördineerd, georganiseerd, geadviseerd en begeleid. De jeugdwerker die sinds september 2015 is aangenomen door de PG Bussum wordt aangestuurd vanuit de jeugdraad. Deze jeugdwerker heeft voor de periode van twee jaar een aantal doelstellingen waar zij zich mee bezig houdt.

Voorzitter jeugdraad: Femmy Vergeer, femmyvergeer@kpnmail.nl