Jongerenkring

Vanuit de geloofsgemeenschap Sion is er één keer in de maand (op zondag) een jongerenkring afwisselend bij de jongeren thuis. Jongeren is in dit geval een breed begrip aangezien het om de leeftijd van 18 jaar tot ongeveer 30 jaar gaat. Het is een gezellige groep die allereerst met elkaar eet, om vervolgens over een onderwerp door te praten. Dit onderwerp wordt meestal ontleend aan een boekje of aan een thema dat actueel is. Doordat Sion een streekgemeente is, participeren er niet alleen mensen vanuit Bussum, maar vanuit de wijde omgeving van Bussum. De jongerenkring staat open voor alle jongeren om te participeren, hiervoor hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van de geloofsgemeenschap Sion.