Kerkblad Sion

Het kerkblad Ontmoeting verschijnt ongeveer 6x per jaar met informatie over en voor de gemeente en opinievormende artikelen.

In verband met de nieuwe privacy-wetgeving is het kerkblad niet meer beschikbaar via deze site. Als u prijs stelt op toezending van het kerkblad via de mail, kunt u dat melden aan de secretaris van de wijkgemeente, Jan Mauritz: secretaris.sion@gmail.com