Kerkdiensten Sion

De geloofsgemeenschap Sion houdt elke zondag twee kerkdiensten: om 8.55 uur en om 17.00 uur. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. U bent van harte welkom in onze diensten!
Naast de zondagse diensten zijn er ook regelmatig bijzondere diensten, zoals bid- en dankstond voor gewas en arbeid in respectievelijk het voor- en najaar, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, enz.
In de kerkdiensten maken we voor de bijbellezingen gebruik van de Herziene Statenvertaling. We zingen uit de bundel Psalmen in tweevoud, waarin zowel de oude als nieuwe berijming van de psalmen zijn opgenomen. Verder zingen we liederen of gezangen uit andere bundels, die dan afgedrukt worden op de Zondagsbrief, die u bij de ingang uitgereikt krijgt, evenals de genoemde bundel Psalmen in tweevoud.

De mogelijkheid bestaat om de laatste diensten die in de Spieghelkerk (zowel van Sion als van Wijk West) gehouden zijn, via Internet te beluisteren, live dan wel achteraf. Klik daarvoor hier.