Kerkdiensten Verlosserkerk

Op de zondag om 10.00 uur komen we als wijkgemeente samen om de eredienst te vieren. Meestal wordt de dienst geleid door de wijkpredikant(en). Tijdens de dienst is er ‘Kinderkerk’ voor de kinderen van 0 – 12 jaar.

De diensten worden voorbereid door de commissie Eredienst, bestaande uit de wijkpredikant, enkele ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden. Zij stellen voor elke dienst de liturgie samen die zondags in gedrukte vorm voor de gemeenteleden beschikbaar is.

Een preek nog eens lezen?

U vindt hier steeds de laatstgehouden preek of overweging van ds. Wielie Elhorst:

Uitleg en verkondiging Vierde zondag van de herfst (13 oktober 2019)
Overweging Tikkie Anders Dienst (6 oktober 2019) – Bussum Breed

Ook kunt u hier de laatste preken van ds.Nico den Bok ophalen om ze nog eens te lezen. Omdat lezen een andere activiteit is dan luisteren, zijn de gesproken teksten een beetje bewerkt, tot leesbare teksten (in PDF formaat). Zolang een serie preken over één Bijbelboek of één thema nog niet is afgesloten, vindt u de meest recente preek op de laatste plaats in het document over dat thema.

De twee preken over Stephanus vindt u als laatste in het eerste document hieronder: