Kerkdiensten Verlosserkerk

Op de zondag om 10.00 uur komen we als wijkgemeente samen om de eredienst te vieren. Meestal wordt de dienst geleid door de wijkpredikant(en). Tijdens de dienst is er ‘Kinderkerk’ voor de kinderen van 0 – 12 jaar.

De diensten worden voorbereid door de commissie Eredienst, bestaande uit de wijkpredikant, enkele ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden. Zij stellen voor elke dienst de liturgie samen die zondags in gedrukte vorm voor de gemeenteleden beschikbaar is.

 

Een preek nog eens lezen?

U vindt hier steeds de laatstgehouden preek of overweging van ds. Wielie Elhorst:
Uitleg en verkondiging Pinksteren (9 juni 2019)
Overweging Tikkie Anders Dienst (26 mei 2019)

 

Ook kunt u hier de laatste preken van ds. Nico den Bok ophalen om ze nog eens te lezen. Omdat lezen een andere activiteit is dan luisteren, zijn de gesproken teksten een beetje bewerkt, tot leesbare teksten (in PDF formaat). Zolang een serie preken over éen Bijbelboek of éen thema nog niet is afgesloten, vindt u de meest recente preek op de laatste plaats in het document over dat thema.

Voor de teksten uit de dienst van 7 juli, over Jezus als hogepriester in de hemel, zijn instaan voor ons en ons erkennen van fouten, zie de laatste preek (nr. 7) uit de serie ‘De weg van de feesten’. Onder nr. 6 vindt u daar de preek uit de dienst voor het Kennen en Horen, over vergeven en verdergaan.