Ouderenpastoraat

Antoniushof
In de Antoniushof wordt het ouderenpastoraat verzorgd door ds. Jacomette de Blois. Om de week gaat zij voor in de zondagse dienst, daarbij terzijde gestaan door een ambtsdrager uit één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente.
Contact: tel: 035 – 6931456 (di + vr) of 030 – 2718676 en e-mail: jacomette.deblois@hccnet.nl

Godelinde
Om de twee weken wordt er op donderdag een dienst gehouden met wisselende voorgangers. Contact: Claudia de Raadt, tel: 035 6910006, e-mail: claudiaderaadt@gmail.com
Kijk voor de actuele informatie over o.a. de voorganger in deze dienst bij ‘KERKDIENSTEN’.

Gooise Warande
Iedere dinsdagmiddag wordt in de recreatiezaal een viering gehouden, die voor iedereen toegankelijk is. Er zijn wisselende voorgangers.
Samen met een aantal vrijwilligers.

Ouderenzorg in de Zandzee
In de Zandzee wordt het pastoraat verzorgd door ds. Stephan de Jong. Elke maand is er een protestantse viering en een roomskatholieke viering. Rond Pasen, Pinksteren en Kerst zijn er oecumenische vieringen. Een groep van vrijwilligers zorgt voor de organisatie van de vieringen.
Contactpersoon mevr. Aartje Post, e-mail: j.post108@upcmail.nl

Naarderheem
Ouderenzorg in Naarderheem
Predikant mevr. Tanja Viveen-Molenaar   tel. 035-695 44 56
e-mail:
t.viveen@vivium.nl

Huize Patria
Contact: pastor J. Molensky, tel. 06-17322444, e-mail: j.molensky@planet.nl