Pastorale zorg Verlosserkerk

Het is voor u allen belangrijk te weten op welke pastor u een beroep kunt doen.
Als wijkindeling houden wij de natuurlijke grens van de Groene Long aan.
Dus: Westereng en Oostereng.
De Westereng valt onder ds. den Bok, die “aanvliegt” vanuit Station Bussum-zuid.
De Oostereng valt onder ds. Van Beelen, zij komt vanuit Laren.

Nico den Bok

ds Nico den Bok

heleenvanbeelen2ds. Heleen van Beelen

De komende maanden zal worden gewerkt aan een kennismakingsronde, waartoe u allen zal worden uitgenodigd. Wie niet zeker weet tot welk wijkgedeelte hij of zij behoort, kan altijd contact opnemen met de scriba. Wie buiten de wijk woont, zal apart bericht ontvangen met betrekking tot de indeling. Dit geldt ook voor de bewoners van de Gooise Warande en Huize Patria.

Behalve deze nieuwe indeling treedt er nog een verandering op. Pastor Anne Brouwer kon al haar 28 uren aan het Pastoraat besteden, want zij was aangesteld als Kerkelijk werker voor Pastorale werkzaamheden.

Ds. Nico den Bok zal ongeveer een derde van zijn tijd (dat is gemiddeld een dag) pastoraal werk kunnen doen. Dat betekent dat het Pastoraat vooral crisispastoraat zal betreffen. Dat betekent ook dat het nog belangrijker wordt ogen en oren open te houden en te signaleren of ergens behoefte is aan pastorale zorg.

Omzien naar elkaar, dat is een opdracht voor ieder lid van de gemeente!

Bereikbaarheid en werkdagen:
Ds. Nico den Bok – woensdag, donderdag, vrijdag
In geval van nood kunt u natuurlijk ook buiten deze dagen contact opnemen.