Pastorale zorg Wilhelminakerk

Onze protestantse gemeente is sinds 1 januari 2018 anders georganiseerd.
De wijken Oost en Centrum zijn samengevoegd en houden hun zondagse ochtenddienst in de Verlosserkerk en niet in de Wilhelminakerk.

Soms wil je wel eens met iemand praten, over iets wat je hebt meegemaakt, over dingen die spelen in je gezin, met je partner, kinderen of ouders, omdat je vastloopt in je eigen gevoelens en gedachten of omdat je je alleen voelt. In zulke gevallen kunt u altijd een vertrouwelijk gesprek vragen met iemand van de kerk: de predikant, een ouderling of een pastoraal medewerker.

U kunt daarvoor even bellen om een afspraak te maken. U kunt ook een briefje in de brievenbus van de kerk of in de collectezak doen, of een e-mailtje sturen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook de naam van een ander doorgeven, uiteraard wel met toestemming van de betrokkene.

Voor de wijk Oost-Centrum is er een  werkgroep Pastoraat met o.a. de volgende contactpersonen
Wil de Vos, tel. 035 6937953, nigtevechtdevos@tiscali.nl
Claudia de Raadt, tel. 035 6910006,  claudiaderaadt@gmail.com
Gelsche Goudswaard, tel. 035 6934079,  1402sp13@hetnet.nl