Pastorale zorg Wilhelminakerk

Onze protestantse gemeente is sinds 1 januari 2018 anders georganiseerd.
De wijken Oost en Centrum zijn samengevoegd en houden hun zondagse ochtenddienst in de Verlosserkerk en niet in de Wilhelminakerk.

Soms wil je wel eens met iemand praten, over iets wat je hebt meegemaakt, over dingen die spelen in je gezin, met je partner, kinderen of ouders, omdat je vastloopt in je eigen gevoelens en gedachten of omdat je je alleen voelt. In zulke gevallen kunt u altijd een vertrouwelijk gesprek vragen met iemand van de kerk: de predikant, een ouderling of een pastoraal medewerker.

U kunt daarvoor even bellen om een afspraak te maken. U kunt ook een briefje in de brievenbus van de kerk of in de collectezak doen, of een e-mailtje sturen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook de naam van een ander doorgeven, uiteraard wel met toestemming van de betrokkene.

Ten behoeve van het pastoraat is wijk Centrum verdeeld in twee secties met ieder een eigen wijkouderling:

Claudia de Raadt, tel: 035 6910006, e-mail: claudiaderaadt@gmail.com
Gelsche Goudswaard, tel 035 6934079, e-mail: 1402sp13@hetnet.nl

Drugspastoraat
Pastoraat voor mensen aan de rand van de samenleving, waaronder veel druggebruikers. De gevestigde kerken lieten zich weinig gelegen liggen aan deze groepen. In 1990 werd in Amsterdam een begin gemaakt met een soort kerkelijke viering in de crypte van een voormalig klooster. De bezoekers zeiden dan ook: De Crypte is onze kerk. Tot op de dag van vandaag wordt er iedere zondagmiddag een dienst gehouden, inmiddels op een andere locatie. Het is een plek om tot rust te komen en een plek voor bezinning aan de hand van een tekst/verhaal uit de bijbel. Er ontstaat vaak een levendige discussie.

Verder houdt het drugspastoraat een spreekuur dat druk bezocht wordt. Er wordt jaarlijks een reis naar Lourdes georganiseerd. Pastores en vrijwilligers zetten zich in om aan deze mensen ruimte te bieden. De diaconie van Bussum steunt deze activiteiten financieel en Gelsche Goudswaard is er al vele jaren actief.

Contact: Gelsche Goudswaard: tel: 035 6934079, e-mail 1402sp13@hetnet.nl