Presentatie West Spieghelkerk

Vier!

Vier!

In november 2015 gaf de Spieghelkerk de glossy ‘Vier!’ uit. Het blad geeft een impressie van wie de Spieghelkerk vormen en wat ze doen en geloven. De glossy werd rondgebracht in de Meent en het Spiegel.

Ontmoetings- en geloofsboek

Bespieghelingen – gezichten en verhalen uit de Spieghelkerk

Om het onderlinge gesprek te stimuleren schreven 83 gemeenteleden hun eigen geloofsverhaal, dat is gepubliceerd in een mooi vormgegeven boek ‘Bespieghelingen’. Hierin vindt u ook foto’s van de gemeenteleden, waardoor het een echt ontmoetingsboek is geworden. Het boek is beschikbaar voor gemeenteleden en mogelijk nog te verkrijgen in de consistorie.

kerkgangers Pasen 2012

kerkgangers Pasen 2012