Introductie Sion

Sion is geen geografische wijkgemeente zoals de andere drie Bussumse wijkgemeentes. De gemeenteleden komen uit heel Bussum en Naarden, maar ook uit omliggende plaatsen zoals Hilversum en Muiden. Centraal in wijkgemeente Sion staat de bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar. Het Beleidsplan van Sion zegt het zo:

Wij geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en dat de Here God zich door Zijn Woord aan de mensen heeft geopenbaard. Zo maakt Hij zich bekend aan de mensen verloren in schuld en wijst hen Zijn weg tot behoud in Jezus Christus (o.a. Romeinen 3: 21 – 28 en 1 Petrus 2: 9).

Wijkgemeente Sion heeft een parttime wijkpredikant die zich onder andere bezig houdt met pastorale bezoeken en catechese. Hij gaat regelmatig voor in de kerkdiensten. De gemeente staat onder de bestuurlijke leiding van de kerkenraad.

Meer over de geschiedenis van de wijkgemeente vindt u hier.

Wijkgemeente Sion houdt elke zondag twee diensten: om 8.55 uur en om 17.00 uur. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. Graag ontmoeten we u daar!