Introductie Sion

Geloofsgemeenschap Sion is voortgekomen uit de Wijkgemeente Sion en is onderdeel van de Protestantse Gemeente Bussum. De leden van Sion komen uit heel Bussum en Naarden, maar ook uit omliggende plaatsen zoals Hilversum en Muiden. Centraal in de geloofsgemeenschap Sion staat de bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar. Het Beleidsplan van Sion zegt het zo:

Wij geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en dat de Here God zich door Zijn Woord aan de mensen heeft geopenbaard. Zo maakt Hij zich bekend aan de mensen verloren in schuld en wijst hen Zijn weg tot behoud in Jezus Christus (o.a. Romeinen 3: 21 – 28 en 1 Petrus 2: 9).

Sion heeft een eigen parttime predikant die zich onder andere bezig houdt met pastorale bezoeken en catechese. Hij gaat regelmatig voor in de kerkdiensten. De gemeente staat onder de bestuurlijke leiding van de kerkenraadscommissie.

Meer over de geschiedenis van Sion vindt u hier.

De geloofsgemeenschap Sion houdt elke zondag twee diensten: om 8.55 uur en om 17.00 uur. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. Graag ontmoeten we u daar!