Missionair werk

We zijn ons als Sion de laatste jaren steeds meer bewust geworden van onze missionaire roeping. Dit is de reden dat we in 2013 contact gezocht hebben met de IZB en samen met hen een missionair traject gestart zijn.
In 2014 is het plan ontstaan een missionair werker aan te trekken. Hiertoe is, samen met de IZB, een missionair projectplan (als PDF) opgesteld getiteld ‘Tot eer van God en zegen van mensen’. Hierin hebben we beschreven wat onze doelen zijn en hoe we die hopen te bereiken.