Wijkinformatie Verlosserkerk

De gemeente en haar omgeving
Bussum-Zuid is een grote, naoorlogse wijk, ten zuiden van de doorgaande weg Ceintuurbaan. De wijk bestaat inmiddels een halve eeuw. De wijk bestaat uit twee delen, de Westerengh en de Oosterengh, die van elkaar worden gescheiden door een langgerekte parkachtige strook, de zogeheten Groene Long. Deze biedt plaats aan een groene zone met speelweiden en een hertenkamp. Ten noorden van de Ceintuurbaan loopt deze zone door met sport- en recreatieterreinen en het theater- en congrescentrum Spant!. De groene long brengt ook een zekere sociale scheiding aan. De wijk is met name bevoorrecht door zijn gunstige ligging aan het Goois Natuurreservaat. De buurt is enigszins aan het verjongen waarbij het percentage met de gemiddelde leeftijdsopbouw tussen de 44 en 65 jaar het hoogst is. Het percentage niet westerse allochtonen bedraagt ongeveer 5% van de bevolking in dit deel van Bussum.

De wijk is voorzien van een viertal grote complexen voor ouderen: Patria, de Gooise Warande, de Wandelaar en de Anthoniushof. In de wijk staan een 4-tal basisscholen waarvan twee protestants christelijke identiteit: de Julianaschool (Locatie Kwartellaan) en de Zonnewijzer (breeduit aan de Lange Heul). Er is één middelbare school ; De Fontein (VMBO-T, Aagje Dekenlaan). Aan de Koekoeklaan, vlak om de hoek bij de Verlosserkerk, is in het appartementencomplex de Heul, wijkontmoetingscentrum de Palmpit gevestigd. Een centrum voor ontmoeting en activiteiten. Langzaamaan zijn bepaalde elementen in de wijk vervangen door nieuwbouw zoals de Beatrixhof een complex van koopwoningen aan de Ceintuurbaan. Via de predikant zijn er contacten met de bewoners van de sociowoning op de Bloemhof in Bussum. Deze mensen met een verstandelijke beperking worden dag en nacht begeleid door medewerkers van Sherpa.

Missie en visie
Als gemeente van Jezus Christus vinden wij inspiratie in de Bijbel, zo worden wij een door geloof bewogen gemeenschap en dat brengt ons er toe om een open en gastvrije gemeente te zijn. Deze tekst verwoordt de missie en visie op gemeente zijn door de Verlosserkerkgemeente. Het geeft richting aan het geloof van de gemeente en vindt uitwerking in haar plannen en activiteiten. Op 6 april 2009 is deze tekst vastgesteld door de wijkkerkenraad.

De gemeente als organisatie
De samenstelling van de wijkkerkenraad is op basis van een werkgroepenstructuur m.b.v een jaarplanning, werkplannen, vastgesteld budget en vastgestelde evaluatiemomenten. De werkgroepen voeren hun taken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uit.