Zuidercantorij

De cantorij van de Verlosserkerkgemeente heet Zuidercantorij, een naam die ze bij de oprichting in de toenmalige Zuiderkerk heeft gekregen en tot op heden draagt.
Vanaf de oprichting in 1990 was dhr. Wim Vijfvinkel cantor-organist tot 2009.
Sindsdien hanteert cantor-organist Peter Jan de Fijter uit Barneveld het dirigeerstokje. Onder zijn leiding en begeleiding worden muzikaal diverse liederen ingestudeerd op de dinsdagavond ( van 20.00 – 22.00 uur ).
Keuzes worden gemaakt uit de liedmuziek vanaf de 16e eeuw tot heden, met accent op de laatste vijftig jaar. Tal van genres komen zodoende aan bod.
Optredens zijn er regelmatig in de Verlosserkerk en zo nu en dan in een zorgcentrum of in het ziekenhuis.
Op maximale sterkte telt de cantorij tegenwoordig 10 sopranen, 8 alten, 3 tenoren en 5 bassen.

Versterking is welkom.
Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur ben je welkom in de Verlosserkerk.
Kom rustig een keer een kijkje nemen.

Inlichtingen bij de secretaris mevr. Hannie de Berg, tel. 035-6933492